avatar

广告
公告
己亥末,庚子春,荆楚大疫。染者数万,众惶恐,足不出,举国防,皆闭户,万巷空寂。时天下震动,然九州同心。医者无私、警者无畏,众数万,入疫区,守生死。政医兵者扛鼎逆行为之勇战矣,能者皆竭力,此疫不绝,枉钟翁耄耋挂帅,枉白衣昼出夜归,枉志士万里倾送。月余,得上苍眷顾,疫尽散,国泰民安。殊不知,寥寥数语,实乃艰辛。特此告诫后人,莫再屠宰生灵,华夏黄土必将永世山河无恙,人间满春。春已来,惟愿花枝春满,万物可期,山河无恙,人间皆安!
网站资讯
文章数目 :
258
已运行时间 :
本站访客数 :
本站总访问量 :
广告