avatar

广告

我看过的电影

电影列表

2019-10-17 / 民航飞机 剧情 / ★★★★☆ 推荐
不错,大龙燚或成最大赢家,关晓彤的出现没有任何意义。
2019-09-29 / 喜剧 美国 迪斯尼 / ★★★★☆ 推荐
2019-09-29 / 剧情 温情 喜剧 迪斯尼 美国 / ★★★★★ 力荐
史上最萌胖子诞生!要抱抱!彩蛋里的斯坦·李也是蛮拼的!
2019-09-29 / 女权 励志 印度 / ★★★★☆ 推荐
“不是技术老了,是爸爸老了”,父女摔跤那段确实催泪,说是近几年最好的印度片也不为过。不过教练和父亲那条线挺没说服力的,剧情冗长也是印度本土电影的通病,不接近三小时都不叫电影。以及,整个华语影坛都很难找出一个像阿米尔·汗这样敬业的演员。最后,温室里的花朵都会给本片打低分,不信你看。
2019-09-29 / 美国电影 剧情 励志 / ★★★★★ 力荐
我一直记得,有人对我说:当你迈过这个坎之后,你会发现,还会有什么不可以面对的困难。
2019-09-28 / 漫威 超级英雄 / ★★★★★ 力荐
很酷炫,老漫威迷,很喜欢!

评论
公告
己亥末,庚子春,荆楚大疫。染者数万,众惶恐,足不出,举国防,皆闭户,万巷空寂。时天下震动,然九州同心。医者无私、警者无畏,众数万,入疫区,守生死。政医兵者扛鼎逆行为之勇战矣,能者皆竭力,此疫不绝,枉钟翁耄耋挂帅,枉白衣昼出夜归,枉志士万里倾送。月余,得上苍眷顾,疫尽散,国泰民安。殊不知,寥寥数语,实乃艰辛。特此告诫后人,莫再屠宰生灵,华夏黄土必将永世山河无恙,人间满春。春已来,惟愿花枝春满,万物可期,山河无恙,人间皆安!
网站资讯
文章数目 :
258
已运行时间 :
本站访客数 :
本站总访问量 :
广告