avatar

广告

我看过的图书

图书列表

当年明月 / 中国友谊出版公司 / 2006-9 / 24.80
2019-09-29 在读 / 明朝那些事儿 历史 明史
其实历史就应该这么讲出来,形象且生动!
金良灏 / 金莲兰 / 2011-6 / 16.00元
2019-09-29 在读 / 成功 语言
刘慈欣 / 重庆出版社 / 2008-1 / 23.00
2019-09-29 想读 / 中国文学 科幻 量子物理
最牛逼的科幻是能把最疯狂的想象写的像新闻报道一样真实。
路遥 / 北京出版集团公司,北京十月文艺出版社 / 2012-3-1 / CNY 79.80
2019-09-29 读过 / 中国文学 小说 文学 /
埃克哈特•托利 (Eckhart Tolle) / 曹植 / 中信出版社 / 2013-7-1 / CNY 32.00
2019-09-29 读过 / 心理学 心灵 当下的力量 / ★★★★★ 力荐
我们拥有珍贵的东西——当下的力量。一直都处在大脑或思维的控制之下,生活在对时间的永恒焦虑中。我们忘不掉过去,更担心未来。但实际上,我们只能活在当下,活在此时此刻,所有的一切者是在当下发生的,而过去和未来只是一个无意义的时间概念。通过向“当下”的感悟,我们才能找到真正的力量,找到获得平和与宁静的入口。

评论
公告
己亥末,庚子春,荆楚大疫。染者数万,众惶恐,足不出,举国防,皆闭户,万巷空寂。时天下震动,然九州同心。医者无私、警者无畏,众数万,入疫区,守生死。政医兵者扛鼎逆行为之勇战矣,能者皆竭力,此疫不绝,枉钟翁耄耋挂帅,枉白衣昼出夜归,枉志士万里倾送。月余,得上苍眷顾,疫尽散,国泰民安。殊不知,寥寥数语,实乃艰辛。特此告诫后人,莫再屠宰生灵,华夏黄土必将永世山河无恙,人间满春。春已来,惟愿花枝春满,万物可期,山河无恙,人间皆安!
网站资讯
文章数目 :
258
已运行时间 :
本站访客数 :
本站总访问量 :
广告